Place : Interior Life Style Tokyo 2018  (Tokyo, JAPAN)

Branding Direction : SUN-AD Company Limited : Yohei Shirai / Takashi Ando / Ayako Hattori

Lighting Design : Izumi Okayasu Lighting Design

—————————————–

Design: KAJIHARA DESIGN STUDIO
Production & Sales : MARUMAN inc.

Creative Director & Design : Kanako Kajihara
Assistant Design : Aki Hirano
Producer & Director : Jumpei Maruyama
Jacquard Design : Yoshinori Ueda
Wear Design & Pattern : Yuko Miyamoto
Assistant Creation & Sales & Press :  Miri Kuniyoshi / Noriko Takagishi / Tomoko Tsuchiya

Launch : 2018 AW