————————
Place : SUGIIMO GARDEN DESIGN (Kobe  HYOGO , JAPAN )
Photography : Soko Hoshino
Hair Make: IHARU
Model :  YURI & Ide Makoto
———————–
Creative Director & Textile Design : Kanako Kajihara / Mutsumi Hachisuka / Mayuko Tokiwa / KAJIHARA DESIGN STUDIO
Product Design : Yuko Miyamoto
Jacquard Program : Yoshinori Ueda
Assistant Creation & Sales & Press : Koichi Takai / Sachiko Miyazaki / Tomoko Tsuchiya
Producer & Director : Jumpei Maruyama

Launch : 2021 Spring Summer
———————–